Ochrona danych medycznych. Część 1. Przepisy ogólne i branżowe regulujące zasady przetwarzania danych medycznych

1.1 Podstawowe przepisy prawne obowiązujące w kontekście przetwarzania danych medycznych

Dlaczego przepisy o ochronie danych osobowych warto znać? Gdzie należy szukać właściwych przepisów reguujących kwestię przetwarzania danych medycznych?